Köanmälan

Här kan du anmäla ditt barn till Backaskolan i Malmö
Fyll i formuläret nedan

Kökommunikationen sköts framförallt via e-post. Tänk därför på att hålla era uppgifter aktuella och försök lämna en e-postadress som ni vet kommer att vara aktiv under en längre period. Ansvaret för att era uppgifter hålls uppdaterade och aktuella är ert.

 
  Vi tar emot barn från förskoleklass till årskurs nio. Vi har följande kriterier när vi erbjuder en plats.
1. Syskonförtur
2. Anmälningsdatum
För barn födda från 1 januari 2020 och framåt gäller att föräldrar kan
anmäla sitt barn tidigast 15 februari det år barnet skall fylla 1 år.
Tag del av: Föreningen Backaskolans stadgar
Backaskolans köregler
Jag / vi anmäler vårt barn till Backaskolan
Barnets tilltalsnamn: Barnets efternamn:
Personnummer: Mitt / vårt barn är syskon till:
Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2
Förnamn:   Förnamn:
Efternamn:   Efternamn:
Adress:   Adress:
Post nr:   Post nr:
Post ort:   Post ort:
Telefon bostad:
(inkl. riktnummer)
  Telefon bostad:
(inkl. riktnummer)
Telefon mobil:   Telefon mobil:
Telefon arbete:
(inkl. riktnummer)
  Telefon arbete:
(inkl. riktnummer)
Epost:   Epost:

Din anmälan kommer att registreras i skolans interna register

Jag vill att en manuell bekräftelse på anmälan skall sändas till följande e-post adress:
Har ingen bekräftelse erhållits inom 1 månad bör du göra en ny anmälan eller kontaka köansvarig
Ange kö i ämnesfältet

Medgivande enligt GDPR

När ni ansöker om, eller bekräftar placering i Backaskolans köregister innebär det att ni lämnar vissa uppgifter om dig själv och ert barn. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, telefonnummer, epostadress, adress, barnens personnummer och köanmälningsdatum/syskonförtur. Ni avgör själv om ni vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommeratt behandlas av Backaskolans köansvariga för att administrera köordning enligt syskonförtur/ködatum samt vid förfrågan Malmö stads antagningsenhet. Ni har möjlighet att en gång om året kostnadsfritt få utdrag om de uppgifter som sparats om er på Backaskolan. Ni har också möjlighet att få samtyckesuppgifter om er rättade och/eller raderade. Personuppgiftsansvarig på föreningen Backaskolan org nr 846500-1777 är Huvudmannen det vill säga Backaskolans styrelse, styrelsen@backaskolan.se

Jag samtycker till att Backaskolan behandlar personuppgifter i enlighet med det ovanstående.
Jag samtycker ej, formuläret kommer ej att skickas.Om det är några problem, kontakta köansvarig

Kontaktinfo
Vill ni komma i kontakt med oss? Använd då något av följande sätt.

Telefon Telefax E-post Brev
040-18 00 60 040-18 00 66 kontoret@backaskolan.se Östra Fäladsgatan 46-48
Byggnad 25
212 24 MALMÖ